Ние сме
ДКЦ 4 - За нас ”Диагностично консултативен център 4-Варна” ЕООД гр. Варна е разположен в центъра на града в близост до МБАЛ ”Св. Анна” на бул. ”Цар Освободител” № 100. Работи по договор с Районна здравноосигурителна каса гр. Варна , както и срещу заплащане.
Обновената работна среда и закупената модерна медицинска апаратура във всички кабинети позволи и откриването на информационно-профилактичен център за профилактика и превенция на инфаркт, инсулт и световъртежни ( вертижни) заболявания.
Това улеснява пътя на пациентите до някои лаборатории и специализирани изследвания и скъсява времето за получаване на високоспециализирана медицинска помощ.
Клинична лаборатория е оборудвана с нова апаратура произведена 2007г. и сертифицирана за качество.
В ДКЦ 4 работят лекари, медицински сестри, рехабилитатори и лаборанти високо-специализирани и утвърдени в професионално отношение. ДКЦ 4 е акредитирано с отлична оценка за пет години.

Управител Д-р Цекова