Новости - 18.03.2011

Репортаж за ДКЦ-4

На 18 март 2011г. По телевизия Черно Море ще се излъчи телевизионен репортаж относно развитието и дейността на ДКЦ-4