Новости - 10.07.2013

ДКЦ 4 Варна ЕООД стартира профилактични прегледи по проекта на здравното министерство “Спри и се прегледай”

Спри и се прегледай
От 10 юли 2013 до 31 декември 2013 в „ДКЦ 4 - Варна” – ЕООД започва кампания за превенция и ранна диагностика на рак на маточната шийка, рак за млечната жлеза и рак на дебелото черво и ректума.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013″, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола.

Прегледи ще се извършван на лица получили писменна покана от МЗ
Прегледите са безплатни!
За повече информация: тел. 052/ 648 249