Новости - 08.05.2018

Относно защитата на личните данни и във връзка с член 4, ал.1 от ЗЗЛД и член 13, член 9 параграф 2 от Общия Регламент (ЕС) 2016/679

ДКЦ-4 Варна ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни

Гарантира,

че всички данни, включително и тези, свързани с пациентите, се съхраняват и поддържат в сигурна среда и по начина, който е в съответствие с действащото законодателство за защита и обработка на данните.

Предвид Новият Общ Регламент за защита на личните данни, влизащ в сила на 25.05.2018 г. са предприети мерки за осигуряване на съответствието. Спазват се процедури и правила, защитаващи всички данни, включително и чувствителни.