Услуги
 
Медицински Преглед
Услуга Цена
1. Преглед от специалист - първичен 50.00лв.
2. Преглед от специалист - вторичен 25.00лв.
3. Преглед от специалист с образователна и научна степен – първичен 60.00лв.
4. Преглед от специалист с образователна и научна степен - вторичен 25.00лв.
5. Преглед за гражданин от страна извън EU – първичен 60.00лв.
6. Преглед за граждани от страна извън EU - вторичен 50.00лв.
7. Преглед от специалист при домашно посещение 50.00лв.
8. За издаване на удостоверение за българско гражданство 30.00лв.
- за председател на комисията 30.00лв.
за всеки член на ЛКК комисия 25.00лв.
9. За издаване на болничен лист на здравно осигурено и неосигурено лице 20.00лв.
- за председател на комисията 15.00лв.
за всеки член на ЛКК комисия по 15.00лв.
9. За издаване медицинско за работа в чужбина по 25.00лв.
10.За издаване на медицинско за работа /без психиатър/ 5х5 лв. общо 25.00лв.
11.За издаване на медицински документи или дубликат 5.00лв.
12.За издаване на медицинско за категория С – 6х7лв, Д и Е-7х7лв. 42.00-49.00лв.
за категория В със заверка / 10+10/ 20.00лв.
13.Издаване на медицинско ДИК 40.00лв.
15. Електрокардиограма с разчитане 10.00лв.
16. Съдов доплер / доплерова сонография/ 55.00лв.
17. Електроенцефалография 45.00лв.
18. Велоергонометрия 40.00лв.
19. Инжекции:
подкожна 5.00лв.
мускулна 5.00лв.
венозна 10.00лв.
включване на система- венозно вливане 15.00лв.
20. Измерване на кръвно налягане 5.00лв.
21. Ректоскопия 20.00лв.
22.Вземане такса за биологичен материал 3.00лв.
23.Ехокардиография 55.00лв.
24. Ехография на щитовидна жлеза 40.00лв.
25.Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/ - детско 40.00лв.
26.Отоневрологично изследване - първично 50.00лв.
27.Отоневрологично изследване – контролно 30.00лв.
28. Аудиометрия 25.00лв.
29. ЕКГ Холтер мониториране 45.00лв.
30. Съдов доплер 55.00лв.
31. Профилактичен преглед с поставяне ваксина, закупена от пациента 10.00лв.
32. Психиатрично освидетелстване 30.00лв.
33. Психиатрично освидетелстване за оръжие 40.00лв.
34. Заверка за психично здраве в медицинско за работа, медицинско за шофьор и други документи 5.00лв.
35. Медицинско за сключване на брак : 40.00лв.
Преглед и заверка от специалист КВБ 11.00лв.
Преглед и заверка от терапевт 11.00лв.
Заверка от психиатър 11.00лв.
Васерман 10.00лв.
36. Обследване на болничен при обжалване 15.00лв.
37. Цитонамазка 20.00лв.
38. Заверка здравна книжка 5.00лв.
39.Издаване на мед. документ на здравно неосигурено лице от лекар специалист или от лекарска консултативна комисия 30.00лв.
40. Издаване на мед. удостоверение от психиатър за ВУЗ и работа 20.00лв.
41. Електромиография - ЕМГ, Електроенцефалография - ЕЕГ 55.00лв.
42. Медицински преглед в профилактичен център / ЕКГ и кръвно налягане / 10.00лв.
43.Профилактичен скрининг – диабетно стъпало 10.00лв.
44. Психиатрична ЛКК :
A.    Пациенти с извършен медицински преглед 30.00лв.
B.    Пациенти без осъществен медицински преглед 40.00лв.
Определяне на показателите на външно дишане /Спирометрия/ 20.00лв.
Определяне на показателите на външно дишане /Спирометрия/ с БДТ 30.00лв.
 
СЪДОВ КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Първичен преглед с ехография при съдов хирург 35.00лв.
2. Съдов доплер /Доплер на крайници/ 55.00лв.
3. Венозни вазоактивни медикаменти 15.00лв.
 
НЕВРОХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Контролен /вторичен/ преглед за динамиката на онкологично заболяване с оценка на нов медицински проблем и етапна епикриза 30.00лв.
2. Отстраняване на хирургичен шев 20.00лв.
3. Паравертибрална блокада 30.00лв.
4. Имобилизация с използване на шина/ лонгета/ 10.00лв.
5. Шийна имобилизация / яка/ 30.00лв.
 
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Локална анестезия 25.00лв.
2. Превръзка на рана 30.00лв.
3. Отстраняване на хирургичен шев 20.00лв.
4. Шев на меки тъкани 30.00лв.
5. Инцизия на меки тъкани 35.00лв.
6.Отстраняване на кърлеж и други чужди тела от меки тъкани 40.00лв.
7. Инцизия на перианален абцес 70.00лв.
8. Инцизия на гръдна жлеза 70.00лв.
9.Вземане биопсия от меки тъкани 50.00лв.
10.Екзизия на доброкачествен тумор от меки тъкани(атером,фибром,липом) 70.00лв.
11.Бактериална натривка на проба от оперативна рана 20.00лв.
12.Некректомия 50.00лв.
13. Клиновидна резекция на враснал нокът 50.00лв.
14. Екстракция на нокът 90.00лв.
15. Поставяне на дрен 20.00лв.
 
АЛЕРГОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
2. Бронходилаторен тест 30.00лв.
3. Набор стандарт 35.00лв.
4. Набор полени 28.00лв.
5. Кожно алергични проби ( скарификация) 2.50лв.
6. Кожно алергични проби ( чрез убождане ) 2.50лв.
7. Кожно алергични проби ( интракутални ) 2.50лв.
8.Автоложен тест 18.00лв.
9. Специфична хипосенсибилизация 5.00лв.
10. Вземане на секрет от нос и гърло 6.00лв.
11. Вземане на секрет за бактер. изследване 4.00лв.
12. Клетъчно медииран имунитет  32.00лв.
13. Пред оперативна подготовка /упойка/ 2.40лв.
14. Инхалация 6.00лв.
15. Алустал – инжекция ( алерген) 7.00лв.
16. Издаване протокол за имунотерапия 6.00лв.
17. Инжекции:
подкожна 5.00лв.
венозна 10.00лв.
включване на система 15.00лв.
мускулна 5.00лв.
 
ОРТОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Локална анестезия 25.00лв.
2. Пункция на става 30.00лв.
3. Репозиция на горен крайник 50.00лв.
4. Репозиция на долен крайник 70.00лв.
5. Репозиция на луксация 70.00лв.
6. Гипсова имобилизация на горен крайник 40.00лв.
7. Гипсова имобилизация на долен крайник 50.00лв.
8. Сваляне на гипс на горен крайник 20.00лв.
9. Сваляне на гипс на долен крайник 30.00лв.
10. Инцизия на панарициум 50.00лв.
11. Екстракция на нокът 90.00лв.
12. Шев на рана 50.00лв.
13. Обработка на рана 25.00лв.
14. Превръзка на рана 10.00лв.
15. Вътрешно ставна инжекция 40.00лв.
16. Отстраняване на хирургичен шев 20.00лв.
 
УРОЛГИЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Катетеризация 30.00лв.
2. Превръзка 10.00лв.
3. Промивка на нефростома 10.00лв.
4. Либерализация на синехии 30.00лв.
5. Ехография на простатна жлеза 40.00лв.
6 . Промивка на катетър 5.00лв.
7. Дилатация 30.00лв.
 
АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ
Услуга Цена
1. Преглед от специалист АГ 40.00лв.
2. Преглед и поставяне на спирала 80.00лв.
3. Преглед и сваляне на спирала  60.00лв.
4. Ултразвукова диагностика с вагинален трансдюсер 50.00лв.
5. Женска АГ консултация, след второ посещение 20.00лв.
6. Видеозон от платена женска АГ консултация 30.00лв.
7. Електрокагулацио на раничка на маточната шийка 40.00лв.
8. Туширане на раничка на маточната шийка 15.00лв.
9. Видеозон 50.00лв.
10. Видеозон - фетална морфология след трети лунарен месец 45.00лв.
11. Видеозон и доплер на плода / фетален / 60.00лв.
 
ОЧЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Отстраняване на чуждо тяло от конюктива и роговица 30.00лв.
2. Промивка на окото при химични и термични изгаряния 10.00лв.
3. Изследване на двойни образи 15.00лв.
4. Вземане материал от конюнктива и роговица за изследване 5.00лв.
5. Епилация 5.00лв.
6. Биомикроскопия 15.00лв.
7.Офталмоскопия 10.00лв.
8. Тонометрия по Шиотц 5.00лв.
9. Рефрактометрия с предписване на корекционни стъкла 15.00лв.
10. Периметрия 30.00лв.
11. Екзофталмометрия 10.00лв.
12. Промивка на слъзни пътища на едно око 5.00лв.
13. Промивка на слъзни пътища на двата очи 10.00лв.
14. Вътреочно налягане и пахиметрия 10.00лв.
15. Денонощна крива ва вътреочното налягане 15.00лв.
 
КОЖЕН КАБИНЕТ
Услуга Цена
1. Биопсиа на кожа 80.00лв.
2. Оперативно отстраняване на невуси – на лезия 200.00лв.
3. Оперативно отстраняване на прекарционози и карциноми на кожа 300.00лв.
4. Електокоагулация на доброкачествен тумор 70.00 до 100.00лв.
5. Лечение на клавуси 80.00лв.
6. Пилинг химически 80.00лв.
7. Кюретиране на кожни лезии 50.00лв.
8. Превръзка 10.00лв.
9. Скарификационна проба за медикамент 5.00лв.
10. Остраняване на хирургични шевове 20.00лв.
11. Инцизии 10.00лв.
 
У Н Г
Услуга Цена
1. Парентерални инфузии 5.00лв.
2. Локално медикаментазно лечение при епистаксис 20.00лв.
3. Предна тампонада при епистасксис 40.00лв.
4. Задна назална тампонада 60.00лв.
5. Смяна на назална тампонада 10.00лв.
6. Отстраняване на назална тампонада 10.00лв.
7. Отстраняване на чуждо тяло от носа без инцизия 20.00лв.
8. Закрито наместване на фрактура на носа 60.00лв.
9. Шев при разкъсване на носа 40.00лв.
10. Промивка и аспирация на максиларен синус ( пункция ) 50.00лв.
11. Промивка на ухо за церумен 10.00лв.
12.Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо – без инцизия 20.00лв.
13.Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо с инцизия 40.00лв.
14. Шев на разкъсвания на външно ухо 40.00лв.
15. Инцизия в областта на външен слухов проход 20.00лв.
16. Ексцизия при процес на външното ухо 20.00лв.
17. Парацентеза на тъпанчевата менбрана 30.00лв.
- с местна анестезия 30.00лв.
18. Атерома ретро аурикуларис 50.00лв.
19. Инцизия на френулум 35.00лв.
20. Перфорацио лобули аурикуре - на ухо ( пробиване на уши) 30.00лв.
21. Интердермални, скарификационни или конюктивални тестове 3.00лв.
22. Шев на меки тъкани в областта на главата и шията 40.00лв.
23. Отстраняване на хирургични шевове на главата и шията 15.00лв.
24. Промивка на рани в областта на главата и шията 10.00лв.
25. Инцизия на меки тъкани в областта на главата и шията 40.00лв.
26. Хирургическа обработка на рани, инфекции, изгаряния 30.00лв.
28. Смяна на трахеотомна канюла /тръба/ 20.00лв.
29. Вземане на биологичен материал от външно ухо 10.00лв.
30. Вземане на биологичен материал от носа 35.00лв.
31. Закрито наместване на ностна фрактура 30.00лв.
- с местна анестезия 50.00лв.
32. Инцизия и дренаж на тонзиларни и перитонзиларни структури 40.00лв.
33. Инцизия на носа 50.00лв.
34. Аудиометрия 25.00лв.
 
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Услуга Цена
1. Лекарски преглед 50.00лв.
2. Ъглометрия на става 10.00лв.
 
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Услуга Цена
1. Къси вълни, радар, УВЧ 7.00лв.
2. Елекрофореза – на сеанс 8.00лв.
3.Електростимулация- на сеанс 8.00лв.
4. Ултразвук на сеанс 9.00лв.
5. Магнитотерапия 6.00лв.
6.Нискочестотни, средно честотни токове 7.00лв.
 
СВЕТЛИННА ТЕРАПИЯ
Услуга Цена
1. УВЛ 6.00лв.
2. УВЕ 6.00лв.
3. Лазер терапия – на сеанс 10.00лв.
 
ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА, ДВИГАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ, ЕКСТЕНЗИИ
Услуга Цена
1.Цялостна гимнастика на болен - на сеанс 15.00лв.
2.Частина гимнастика- на сеанс 15.00лв.
3. Гимнастика при болни - групово лечение - на сеанс 5.00лв.
4. Екстензивно лечение с уред – на сеанс 10.00лв.
5. Криотерапия – на сеанс 5.00лв.
 
МЕТОДИ С МАСАЖ, НАТИСК И ВАКУУМ
Услуга Цена
1.Частичен масаж - на сеанс 15.00лв.
2.Масаж цяло тяло – на сеанс 40.00лв.
3.Масаж гръб – на сеанс 25.00лв.
4.Масаж лечебен на лице- на сеанс 20.00лв.
5.Постизометрична релаксация /ПИР/ 10.00лв.
 
ПАРАЗИТОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ
Услуга Цена
1. Ентеробиоза 6.00лв.
2. Чревна протозоа /ламблия/ 7.50лв.
3. Фекална седиментация 9.00лв.
4. Изследване на чревни паразити 18.00лв.
5. Изследване на урина и урокултура - идентификация на E.coli, B. proteus, Klebsiella,Enterobakter, St. Aureus всяка по 16.00лв.
7. Антибиограма 16-18 диска 10.00лв.
8. Изследване на гърлени и назофарингеални секрети, храчки и бронхиален паваж 20.00лв.
9. Изследване на материали от генитална система – първоначална посявка, допълнителни посявки и идентификация на стрептококи, ентерококи, S. aureus, Candida, Enterobacter. и др. 17.00лв.
10. Изследване на раневи материали и гной първоначална посявка, допълнителни посявки и идентификация на стептококи, ентерококи, S. aureus, Candida, Enterobact. и др. 15.00лв.
11. Хистологично изследване на материал 45.00лв.
12. Серологични изследвания за токсоплазмоза 20.00лв.
13. Ехинокоза 18.00лв.
14. Трихинелоза 18.00лв.
15. Малария 18.00лв.
16. Пълни изследвания за здравна книжка 25.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Услуга Цена
1. Пълна кръвна картина 5.00лв.
2. Пълна кръвна кръвна картина с автоматично изброяване на ДКК 9.00лв.
3. Микроскопско изследване на ДКК 3.00лв.
4. Микроскопско изследване на морфология на еритроцитите 8.00лв.
5.Скорост на утаяване на еритроцитите /СУЕ/ 3.00лв.
6. Време на кървене ,съсирване по 2.00лв.
7. Протромбиново време 5.00лв.
8. Активирано парциално тромбопластиново време /АРТТ/ 5.00лв.
9. Фибриноген 5.00лв.
10.Феритин 20.00лв.
11. Трансферин 22.00лв.
12. Таласемия / HbA2 +HbF / 26.00лв.
13.Свободен протеин S 37.00лв.
14 .D-димер 26.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Услуга Цена
1.Еднократно изследване на кръвна захар от периферна кръв 3.00лв.
2. Кръвно-захарен профил 7.00лв.
3. Постпрандиална кръвна захар 3.00лв.
3. Креатинин 3.00лв.
4. Урея 3.00лв.
5. Билирубин - общ и директен по 3.00лв.
6. Общ белтък 3.00лв.
7. Албумин 3.00лв.
8. Холестерол 3.00лв.
9. HDL и LDL холестерол по 4.50лв.
10. Триглицериди 3.00лв.
11. Гликиран хемоглобин 15.00лв.
12. Пикочна киселина 4.00лв.
13.Общи имуноглобулини lgM,ldG ,lgA по 12.00лв.
14.Орален тест с глюкоза /обременяване с глюкоза/ 7.00лв.
15.С-реактивен протеин / CRP/ 7.00лв.
16. ACAT, ALAT по 3.00лв.
17. Креатинкиназа /КК/ 5.00лв.
18. ГГТ 3.00лв.
19. Алкална фосфатаза /АФ/ 3.00лв.
20. Алфа амилаза / Диастаза/ 4.00лв.
21. Калций, фосфати по 4.00лв.
22. Желязо, серумно желязо 4.00лв.
23. Желязо свързващ капацитет / ЖСК/ 5.00лв.
24. Натрий, калий, магнезий, хлориди по 4.00лв.
25. Микроалбумин / МАУ / 13.00лв.
26. Йонизиращ калций 8.00лв.
27. Липаза 6.00лв.
28. Креатининов клирънс 5.00лв.
29. Цистастин С 37.00лв.
30.Li / Литий / 22.00лв.
31. Zn / Цинк / 50.00лв.
32. Cu /Мед / 48.00лв.
33. Se / Селен / 58.00лв.
34. Hg / Живак / 52.00лв.
35. Al / Алуминий / 52.00лв.
36. Cd / Кадмий / 42.00лв.
37. Pb / Олово/ 60.00лв.
38. As / Арсен / 65.00лв.
39. Липиден профил / общ холестерол, LDL, HDL и Триглицериди 11.00лв.
40. High sensitivy CRP 7.00лв.
LDH 5.00лв.
Холинестераза 7.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ УРИНЕН АНАЛИЗ
Услуга Цена
1. Изследване на белтък ,захар, билирубин, уробилиноген, кетотела по 1.00лв.
2. Микроскопско изследване на седимент 2.00лв.
3. Количество белтък , калций по 4.00лв.
4. Окултни кръвоизливи 8.00лв.
5. Относително тегло на урината 1.00лв.
6. Алфа амилаза 6.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Услуга Цена
1.Васерман -WASS/RPR 10.00лв.
2. Анти HIV 1/2 антитела 12.00лв.
3. Хеликобактер пилори /H.pylori / 11.00лв.
4. Изследване на PSA /простатно специфичен антиген/ 20.00лв.
5. Австралийски антиген / HBsAg / - /хепатит В / 8.00лв.
TSH + FT3 + FT4 в пакет 45.00лв.
Prolactin, LH, Estradiol, FSH по 16.00лв.
Progesteron 16.00лв.
7. Анти ТРО 19.00лв.
8. Тиреоглоболин - Ab 22.00лв.
9. Тестостерон 15.00лв.
10. AST /антистрептолизинов титър/ 8.00лв.
11. RF – ревматоиден фактор 8.00лв.
12. Хепатит HАV 17.00лв.
13. Хепатит HCV 11.00лв.
14. Тест за инфекциозна мононуклеоза 10.00лв.
15. Спермограма 20.00лв.
16. Хеликобактер във фецес 32.00лв.
17. Туморни маркери / СА 15-3, СА 19-9, СА -125 и СА -50 / по 20.00лв.
18. С пептид 21.00лв.
19. Алдостерон 35.00лв.
20. Тропонин | 28.00лв.
21. TRAK 25.00лв.
22. PTH / Паратхормон / 24.00лв.
23. IRI / индекс инсулинова резистентност/ 22.00лв.
24. Calcitonin 30.00лв.
25. Витамин В12 ( Vit.B12 ) - Total 24.00лв.
26. Витамин B12 Active 28.00лв.
27. Vitamin D3 ( OH ) 28.00лв.
28. Vitamin B1 77.00лв.
29. Vitamin B6 77.00лв.
30. Фолиева киселина 20.00лв.
31. Глутен 32.00лв.
32. Такса на вземане на биологичен материал 2.90лв.
DHEA-S 20.00лв.
Андростендион 19.00лв.
ЧГХТ 19.00лв.
Calprotectin 34.00лв.
Clostridium Diff 32.00лв.
HLA-B27 33.00лв.
anti CCP 25.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Услуга Цена
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs ) с многоспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-lgG и анти-комплементарен (С) тест – реагент 18.00лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 32.00лв.
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод 30.00лв.
Определяне на кръвни групи от системата АВО и Rh (D) антиген от системата Rhesus no кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) 17.00лв.
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 8.00лв.
Определяне на слаб D антиген (Du) no индиректен тест на Coombs 34.00лв.
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите - чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума - чрез аглутинационен или ензимен метод 27.00лв.
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум 34.00лв.
Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест -реагенти 32.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ
Услуга Цена
1. HBs Ag – количествен тест 49.00лв.
2. HBe Ag 18.00лв.
3. Анти HBe Ag 18.00лв.
4. Анти HBc Ig II 20.00лв.
5. Анти HBs Ag 10.00лв.
6. Анти HAV IgG 22.00лв.
7. Анти HCV 15.00лв.
8. Анти HEV IgG 20.00лв.
9. Анти HEV IgM 22.00лв.
10. Анти HDV IgM/IgG 20.00лв.
11. Антитела към Helycobacter pylori - IgG / IgA по 17.00лв.
12. Антитела към Aденовирус - IgG/IgM 15.00лв.
13. Антитела към Грип тип А –IgA/IgM/IgG 15.00лв.
14. Антитела към Грип тип B - IgM/IgG 15.00лв.
15. Антитела към Mycoplasma pneumoniae IgM 30.00лв.
16. Антитела към Chlamidophila pneumoniae - IgG/IgA/IgM 35.00лв.
17. Антитела към Chlamydia trahomatis - IgG/IgA/IgM по 15.00лв.
18. Антитела към Tоксоплазама - IgG/IgM 16.00лв.
19. Антитела към Epstein Barr- IgG 17.00лв.
20. Антитела към Epstein Barr- IgM 17.00лв.
21. Антитела към CMV-IgM/IgG 17.00лв.
22. Антитела към Herpes Simplex Virus тип 1 и 2 - IgM/IgG 17.00лв.
23. Антитела към Varicella Zoster Virus - IgM 18.00лв.
24. Антитела към Varicella Zoster Virus - IgG 18.00лв.
25. Антитела към HIV1/2 12.00лв.
26. Антитела към Рубеола-IgM 18.00лв.
27. Антитела към Рубеола -IgG 18.00лв.
28. Антитела към Паротит -IgM/IgG 25.00лв.
29. Антитела към Yersinia – IgA/IgM/IgG 16.00лв.
30. Антитела към B. burgdorferi (Лаймска болест) –IgG 15.00лв.
31. Антитела към B. burgdorferi (Лаймска болест) –IgM 18.00лв.
32. Антитела към R. conorii (Марсилска треска) IgM/IgG 32.00лв.
33. Антитела към C.burneti (Q-треска) –IgM/IgG 70.00лв.
34. Антитела към Parvovirus B19-IgM 25.00лв.
35. QuantiFeron-TB Gold in-Tube-бърза диагностика на туберкулоза 110.00лв.
36. Антитела към морбиливирус IgM/IgG 20.00лв.
37. Антитела към R. conorii (Марсилска треска) IgM/IgG - по ИФМ 32.00лв.
37. Антитела към C.burneti (Q-треска) –IgM/IgG - по ИФМ 30.00лв.
38. Качествено определяне на антитела по ИФМ всяко по 15.00лв.
39. Количествено определяне на антитела по ИФМ всяко по 15.00лв.
40. РСК - аденовируси, Q-треска, RS вируси , херпесвируси и др. 10.00лв.
41. РЗХА - грип А, В; парагрип, паротит, морбили, рубеола др. 10.00лв.
42. Ротавируси във фецес 13.00лв.
43. Aденовируси във фецес 12.00лв.
 
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕСТОВЕ ЗА АНТИТЕЛА ПРИ SARS - CoV-2
Услуга Цена
1. LIAISON Covid-19 IgM + IgG Lum (пакет) 42.00лв.
2. LIAISON Covid-19 IgM Lum (остро състояние) 25.00лв.
3. LIAISON Covid-19 IgG Lum (след боледуване) 25.00лв.
Roche IgG antibody SARS-Cov-2 / след боледуване / 12.00лв.
Covid-19 Abbott Diagn. Quantitative II IgG / след ваксина / 30.00лв.
 
РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Услуга Цена
1.Рентгенография на челюстите в специални проекции 50.00лв.
2.Рентгенография на лицеви кости 40.00лв.
3.Рентгенография на околоносни синуси 40.00лв.
4.Специални центражи на черепа 40.00лв.
5.Рентгенография на стернум 40.00лв.
6.Рентгенография на ребра 40.00лв.
7.Рентгенография на длан и пръсти /фас и профил / 40.00лв.
8.Рентгенография на стерноклавикуларна става 40.00лв.
9.Рентгенография на сакроилиачна става 40.00лв.
10.Рентгенография на тазобедрена става 40.00лв.
11.Рентгенография на бедрена кост /фас и профил / 40.00лв.
12.Рентгенография на колянна става /фас и профил / 40.00лв.
13.Рентгенография на подбедрица /фас и профил / 40.00лв.
14.Рентгенография на глезенна става /фас и профил / 40.00лв.
15.Рентгенография на стъпало и пръсти /фас и профил / 40.00лв.
16.Рентгенография на клавикула 40.00лв.
17.Рентгенография на акромиоклавикуларна става 40.00лв.
18.Рентгенография на скапула 40.00лв.
19.Рентгенография на раменна става 40.00лв.
20.Рентгенография на хумерус /фас и профил / 40.00лв.
21.Рентгенография на лакетна става /фас и профил / 40.00лв.
22.Рентгенография на антебрахиум /фас и профил / 40.00лв.
23.Рентгенография на гривнена става /фас и профил / 40.00лв.
24.Рентгенография на череп / фас / 40.00лв.
25.Рентгенография на гръбначни прешлени / профил / 40.00лв.
26.Рентгенография на гръден кош и бял дроб 50.00лв.
27.Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 50.00лв.
28.Обзорна рентгенография на корем 40.00лв.
29.Рентгенография на таз 40.00лв.
30.Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 50.00лв.
31.Рентгеново изследване на хранопровод, стомах 60.00лв.
32.Иригография 60.00лв.
33.Венозна урография 40.00лв.
34.Ехография на млечна жлеза 50.00лв.
35.Мамография 60.00лв.
36. Такса медицинска услуга „Рентген „ - за копие на диск или за втори диск 3.00лв.
37. Допълнителни проекции 15.00лв.