Услуги
 
Медицински Преглед
Услуга Цена
Потребителска такса за пациенти, изпратени с медицинско направление към специалист в размер на 1% от мин. работна заплата за страната 2.90лв.
Частен преглед от специалист - първичен 30лв.
Частен преглед от специалист с образователна и научна степен - първичен 45лв.
Частен преглед от специалист - вторичен 20лв.
Издаване на медицинско за категория В със заверка /10+7/ 20лв.
Преглед от специалист при домашно посещение 35лв.
Отоневрологично изследване - първично 40лв.
Отоневрологично изследване - контролно 20лв.
Профилактичен преглед с поставяне на ваксина, закупена от пациента 10лв.
Първичен преглед с ехофрафия при съдов хирург 30лв.
Преглед от специалист с образователна и научна степен - вторичен 25лв.
Преглед за гражданин от страна извън EU 60лв.
Вторичен преглед от страна извън EU 40лв.
 
Издаване на удостоверение за българско гражданство
Услуга Цена
- за председател на комисията 25лв.
- за всеки член на ЛКК комисията по 20лв.
 
Медицинско за работа
Услуга Цена
Издаване медицинско за работа в чужбина по 20лв.
Издаване на медицинско за работа /без психиатър/ 20лв.
Заверка за психично здраве в медицинско за работа 4лв.
Издаване на медицинско за работа с психиатър 24лв.
 
Медицинко за МПС
Услуга Цена
Издаване на медицинско за категория С 42лв.
Заверка за психично здраве в медицинско за шофиьор 5лв.
Издаване на медицинско за категория Д и Е 49лв.
 
Медицинско за скючване на брак
Услуга Цена
Преглед и заверка от терапевт 25лв.
Заверка от психиатър 10лв.
Медицинско за брак 40лв.
 
Инжекции
Услуга Цена
Подкожна 5лв.
Венозна 10лв.
Включване на система 15лв.
Мускулна 5лв.
 
Физиотерапия -- по ценоразпис
Услуга Цена
 
Методи с масаж, натиск и вакуум
Услуга Цена
Частичен масаж - сеанс 10лв.
Масаж на цялото тяло - на сеанс 40лв.
Масаж на гръб - на сеанс 20лв.
Масаж лечебен на лице - на сеанс 15лв.
Антицелулитен масаж 20лв.
Аромотерапия - на сеанс 30лв.
Пост изометрична релаксация /ПИР/ 10лв.
Мануална терапия - на сеанс 30лв.
 
Паразитология и микробиология
Услуга Цена
Ентеребиоза 6лв.
Чревна протозоа /ламблия/ 7.50лв.
Фекална седиментация 8лв.
Ехинокоза 16лв.
Трихинелоза 16лв.
Малария 12лв.
 
Клинична лаборатория -- по ценоразпис
Услуга Цена
 
Други
Услуга Цена
Издаване на медицински документи или дубликат 5лв.
Ехография на коремни органи 30лв.
Електрокардиограма с разчитане 5лв.
Съдов доплер 30лв.
Електроенцефалография 45лв.
Велоергонометрия 35лв.
Спирометрия 12лв.
Замерване на кръвно налягане 2лв.
Ректоскопия 20лв.
Вземане биологичен материал за доказване на микробиологична и вирусологична флора 2лв.
Вземане на биологичен материал за чревни изследвания 2лв.
Вземане на ректален секрет за микроскопско изследване 2лв.
Ехокардиография 40лв.
Ехография на щитовидна жлеза 30лв.
Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/ 30лв.
Вземане биопсичен материал за хистология 10лв.
Аудиометрия 15лв.
Ректално туше 10лв.
Коремна Пункция 15лв.
ЕКГ Холтер Мониториране 30лв.
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове 30лв.
Психиатрично освидетелстване за оръжие 30лв.
Ехография на тазобедрената става 25лв.
Обследване на болничен при обжалване 5лв.
Цитонамазка 15лв.