Профил на купувача -> Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв

30-05-2014
Открита процедура по ЗОП за доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложен опис (Приложение №1).
Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9029905

Свали пакет от документи