Профил на купувача -> Обобщена справка 2015 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2015 г.

08-06-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация

Справка м.01.2015 г. (09.02.2015)

Справка м.02.2015 г. (09.03.2015)

Справка м.03.2015 г. (06.04.2015)

Справка м.04.2015 г. (11.05.2015)

Справка м.05.2015 г. (08.06.2015)

Справка м.06.2015 г. (06.07.2015)

Справка м.07.2015 г. (04.08.2015)

Справка м.08.2015 г. (04.09.2015)

Справка м.09.2015 г. (05.10.2015)

Справка м.10.2015 г. (05.11.2015)

Справка м.11.2015 г. (03.12.2015)

Справка м.12.2015 г. (11.01.2016)