Профил на купувача -> Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория 2015-2016

23-09-2015
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9046134Документация

Пакет от документи за участие (23-09-2015г.)

Решение (13-10-2015г.)

Протокол (13-10-2015г.)

Договори (29-10-2015г.)