Профил на купувача -> Обобщена справка 2016 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2016 г.

03-02-2016
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация

Справка м.01.2016 г. (03.02.2016)

Справка м.02.2016 г. (02.03.2016)

Справка м.03.2016 г. (06.04.2016)

Справка м.04.2016 г. (09.05.2016)

Справка м.05.2016 г. (09.06.2016)

Справка м.06.2016 г. (12.07.2016)

Справка м.07.2016 г. (03.08.2016)

Справка м.08.2016 г. (07.09.2016 10:53)

Справка м.09.2016 г. (07.10.2016 09:59)

Справка м.10.2016 г. (04.11.2016 11:56)

Справка м.11.2016 г. (07.12.2016 10:27)

Справка м.12.2016 г. (09.01.2017 13:02)