Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2016 г.

27-05-2016
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (27-05-2016г.)

Протокол (14-06-2016г.)

Договори (12-07-2016г.)