Профил на купувача -> Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

16-09-2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” №100, представляващ част от сградата на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД находящ се на входа на сградата в ляво при граници: кабинет за клинични проучвания и коридор – а именно: помещение с обща застроена площ 8 (осем) кв.м. за търговия /произвеждане/ изработване на специализирани медицински помощни средства за срок от 3 /три/ години, при стартова наемна цена 360 лв. и стъпка за наддаване 10%. Тръжните книжа се получават от днес до 12 часа на 03.10.2016г. от служител на счетоводен отдел срещу 30лв. Депозитът за участие е 432 лв., вносим в касата на дружеството или по банков път.

Заявления за участие се приемат до 15 часа на 03.10.2016г., в сградата на „ДКЦ 4 Варна” ЕООД-служител на счетоводен отдел. Търгът ще се проведе на 05.10.2016 г. от 10.00 часа в кабинет № 211, ет. 2, в сградата на дружеството. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 10.10.2016г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 03.10.2016г включително, от 9 до 14 часа, в присъствието на представител на “ДКЦ 4 Варна” ЕООД.

За справки: 052/ 648-249 ;Документация

Решение (05-10-2016г. 12:32)

Договор (14-10-2016г. 16:23)