Профил на купувача -> Обобщена справка 2017 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2017 г.

03-02-2017
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация

Справка м.01.2017 г. (06.02.2017 11:58)

Справка м.02.2017 г. (10.03.2017 10:02)

Справка м.03.2017 г. (04.04.2017 12:01)

Справка м.04.2017 г. (11.05.2017 10:06)

Справка м.05.2017 г. (05.06.2017 14:19)

Справка м.06.2017 г. (05.07.2017 15:28)

Справка м.07.2017 г. (04.08.2017 12:49)

Справка м.08.2017 г. (11.09.2017 16:20)

Справка м.09.2017 г. (10.10.2017 16:07)

Справка м.10.2017 г. (08.11.2017 15:01)

Справка м.11.2017 г. (04.12.2017 15:15)

Справка м.12.2017 г. (08.01.2018 14:49)