Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2017 г.

22-05-2017
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (22-05-2017г. 10:22)

Протокол (13-06-2017г. 11:40)

Договори (06-07-2017г. 11:18)