Профил на купувача -> Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Публична покана за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория

30-09-2014
Процедура за избор на доставчик на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория при ДКЦ-4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9034173Документация

Пакет от документи за участие (30-09-2014г.)

Решение (22-10-2014г.)

Протокол (22-10-2014г.)

Договори (31-10-2014г.)