Профил на купувача -> Обобщена справка 2018 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2018 г.

07-02-2018
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация

Справка м.01.2018 г. (07.02.2018 13:50)

Справка м.02.2018 г. (15.03.2018 11:49)

Справка м.03.2018 г. (10.04.2018 11:03)

Справка м.04.2018 г. (11.05.2018 12:27)

Справка м.05.2018 г. (06.06.2018 09:24)

Справка м.06.2018 г. (13.07.2018 14:50)

Справка м.07.2018 г. (01.08.2018 16:23)

Справка м.08.2018 г. (05.09.2018 14:33)

Справка м.09.2018 г. (08.10.2018 11:40)

Справка м.10.2018 г. (08.11.2018 14:21)

Справка м.11.2018 г. (05.12.2018 11:51)

Справка м.12.2019 г. (08.01.2019 11:21)