Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2018 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2018 г.

23-05-2018 09:44
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (23-05-2018г. 09:44)

Протокол (13-06-2018г. 11:18)

Договори (13-07-2017г. 15:02)