Профил на купувача -> Обобщена справка 2019 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2019 г.

07-03-2019
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация


Справка м.02.2019 г. (07.03.2019 12:20)

Справка м.03.2019 г. (08.04.2019 11:35)

Справка м.04.2019 г. (07.05.2019 16:27)

Справка м.05.2019 г. (11.06.2019 13:44)

Справка м.06.2019 г. (03.07.2019 14:10)

Справка м.07.2019 г. (01.08.2019 12:42)

Справка м.08.2019 г. (04.09.2019 16:44)

Справка м.09.2019 г. (08.09.2019 16:34)

Справка м.10.2019 г. (06.11.2019 12:44)

Справка м.11.2019 г. (05.12.2019 10:46)

Справка м.12.2019 г. (08.01.2020 16:05)