Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2019 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2019 г.

15-05-2019 12:33
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (15-05-2019г. 12:33)

Протокол (13-06-2019г. 12:05)

Протокол 2 (18-06-2019г. 11:13)

Протокол 3 (02-07-2019г. 12:24)

Договори (08-07-2019г. 13:24)