Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2019 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2019 г.

15-05-2019 12:42
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (15-05-2019г. 12:42)

Протокол (25-06-2019г. 10:03)

Протокол 2 (28-06-2019г. 11:04)

Договори (17-07-2019г. 14:03)