Профил на купувача -> Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия

17-01-2020 14:09
Обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ДКЦ 4 Варна ЕООД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9095886Документация

Пакет от документация за участие (17-01-2020г. 14:09)

Протокол (05-02-2020г. 11:09)

Договор (30-03-2020г. 11:03)