Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2020 г.

27-05-2020 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (27-05-2020г. 11:10)

Протокол (23-06-2020г. 10:13)

Протокол - Приложение 1 (23-06-2020г. 10:14)

Договори (30-07-2020г. 11:54)