Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2020 г.

27-05-2020 11:57
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (27-05-2020г. 11:57)

Протокол (25-06-2020г. 10:22)

Договори (10-07-2020г. 12:27)