Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2021 г.

19-05-2021 11:10
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (19-05-2021г. 11:10)

Протокол (23-06-2021г. 10:13)

Приложение 1 (23-06-2021г. 10:14)

Договори (09-07-2021г. 11:29)