Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2021 г.

19-05-2021 11:38
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (19-05-2021г. 11:38)

Протокол (23-06-2021г. 10:22)

Договори (09-07-2021г. 11:26)