Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2022 г.

16-05-2022 10:22
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (16-05-2022г. 10:22)

Протокол (20-06-2022г. 15:07)

Приложение 1 (20-06-2022г. 15:07)

Договори (07-07-2022г. 11:30)