Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на медицински консумативи 2022 г.

16-05-2022 10:26
Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти и затворена система за вземане на кръв по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (16-05-2022г. 10:27)

Протокол (23-06-2022г. 14:04)

Приложение 1 (23-06-2022г. 14:04)

Договори (08-07-2022г. 11:20)