Профил на купувача -> Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2023 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Процедура за набиране на оферти за доставка на канцеларски материали 2023 г.

16-05-2023 13:25
Доставка на канцеларски материали и консумативи, материали по поддръжка чистота и зареждане на тонер касети по приложение опис /Приложение 1/Документация

Свали пакет от документи (16-05-2023г. 13:25)

Протокол (23-06-2023г. 12:15)

Приложение 1 (23-06-2023г. 12:15)

Договори (29-07-2023г. 10:02)