Профил на купувача -> Обобщена справка 2014 г.
Публикуване на регулирана информация към КФН от „Борсова Информационна компания Капиталов пазар” ЕООД, http://beis.bia-bg.com/index.php?p=publicinfo&selcomp=20264

Обобщена справка 2014 г.

05-01-2015
Обобщена справка за плащания по сключени договори за обществени поръчки.Документация

Справка м.09.2014 г. (13.10.2014)

Справка м.10.2014 г. (10.11.2014)

Справка м.11.2014 г. (08.12.2014)

Справка м.12.2014 г. (05.01.2015)