Специалисти -> Детска кардиология -> Д-р Татяна Добрева

Д-р Татяна Добрева

Д-р  Татяна Добрева

Специалност: Детска кардиология, Детски болести

Дейности: Завършила съм ВМИ гр.Варна през 1972 год.Работих по разпределение като участъков лекар в Провадийски район до 1975 г., след това в Детска поликлиника на ДКЦ 4 –Варна ЕООД като педиатър и детски ревмокардиолог.
Специализирала съм в катедра „Детски болести” МУ Варна и ВМУ гр.София. Имам придобита специалност „Детски болести” ожт 1981 год.
Специализирала съм детска ревмокардиология в НЦССЗ-София и НИП София .Придобила съм специалност детска ревмокардиология през 1992 г.
Квалификации за ехографско изследване . Участие в научни форуми по детски болести и детска ревмокардиологи.
Извършвам прегледи по детски болести и детска кардиология в амбулаторни условия и домашни посещения;
- включване в програма детско здравеопазване;
- експертиза на временна неработоспособност на майки с болни деца;
- експертиза и протоколи за прием на деца в санатор.детска ясла и оздравителна детска градина;
- обхващане с противобясна ваксина на подлежащите;
- ЕКГ , абдоминална ехоскопия;
- Вземане материал за микробиологично изследване
- Медицински направления за високоспециализирани дейности.

Телефон: 052/ 6926 38

Кабинет: 315

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 08.30 - 13.30
Вторник 08.30 - 13.30
Сряда 08.30 - 13.30
Четвъртък 08.30 - 13.30
Петък 08.30 - 13.30