Специалисти -> Неврология -> Д-р Лиляна Миткова

Д-р Лиляна Миткова

Д-р Лиляна Миткова

Специалност: Отоневрология, Неврология

Дейности: Завършила съм І-ва езикова гимназия гр.Варна през 1973г. През 1979г. завърших Медицински университет Варна. Придобих специалност „нервни болести” през 1984 г.
В к/т по отоневрология работя от януари 1986 год.Имам специализации по отневрология, аудиология и слухопротезиране в София, Копенхаген , Цюрих и др.
В амбулаторни условия се изследват:
- слух- прагови и надпрагови проби;
- координация;
- вестибуларен апарат- ротационни тестове,YNG- видеонистагмография с въздушна и водна калорична провокация.
- репозиционни техники – отометов апарат .
Интерпретират се резултатите и се съставя терапевтична стратегия. Извършва се и корекция на слуховите нарушения със слухоподобряващи дигитални системи.

Телефон: 052/ 6926 42

Кабинет: 218

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 08.30 - 13.00
Вторник 08.30 - 13.00
Сряда 08.30 - 13.00
Четвъртък 08.30 - 13.00
Петък 08.30 - 13.00