Специалисти -> Психиатрия -> Д-р Емил Енев

Д-р Емил Енев

Специалност: Психиатрия

Дейности: Завършил съм МУ гр. Варна. Имам придобита специалност по психиатрия. С 18 годишен стаж по професията. С афинитет към психотерапевтичния подход в лечението.
Проведени обучителни модули /притежавам сертификати/ по :
Кризисни интервенции ,Мотивационно интервю, Фокусирана към вземане на решения терапия.
Понастоящем провеждам обучение по когнитивно-поведенческа терапия и позитивна психотерапия. Имам богат клиничен опит и умения при лечение на зависимости. Състояния от тревожния спектър. Афективни разстройства и др.

Телефон: 052/ 6926 31

Кабинет: 311

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 08.30 - 13.30
Вторник 08.30 - 13.30
Сряда 08.30 - 13.30
Четвъртък 08.30 - 13.30
Петък 08.30 - 13.30