Специалисти -> Пулмология -> Доц. Йордан Петев д.м

Доц. Йордан Петев д.м

Доц. Йордан Петев д.м

Специалност: Пулмология

Дейности: .
Специалности:
1. Вътрешни болести-1994 г
2. Пневмология и фтизиатрия-1999 г
Квалификации:
1. Бронхология
2. Белодробна цитология
3. Функционалистика на Дих.система
4. Научна и образователна степен доктор по медицина от 1999 г
5. Научно звание „Доцент” от 2005 Г.

Дисертация на тема:”Диагностична стойност на някои функционални и морфологични изследвания при военномедицинската експертиза на бронхиалната астма в ремисия”-1999 г.
Автор на над 100 публикации и участия в конгреси.Научни интереси в областта на бронхообструктивните заболявания,функционалистиката,микробиологията и антибактериалната терапия.

Кариерно развитие:
Завършил МУ - Варна специалност медицина 1986 г.
На военна служба от 1985 като ст.лейтенант до 2019 г,когато се пенсионира като полковник от запаса.
Преминал през следните длъжности:
Началник на медицинска служба във военни формироования на ВМС- 6 години
Началник отделение по вътрешни болести в състава на Клиника по Вътрешни болести във Военноморска болница Варна-4 години
Началник на Многопрофилна клиника по вътрешни болести (отделения по ревматология,нефрология,пулмология,гастроентерология,кардиология,интензивна терапия)-20 години

Телефон: 052/ 6926 24

Кабинет: 320

График: ...
Понеделник 08:00 - 13:30
Вторник 08:00 - 13:30
Сряда 08:00 - 13:30
Четвъртък 08:00 - 13:30
Петък 08:00 - 13:30