Специалисти -> Хематология -> Д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

Д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

Специалност: Хематология

Телефон: 052 / 6926 70

Кабинет: 221

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 08:00 - 13:00
Вторник 14:00 - 17:00
Четвъртък 14:00 - 17:00
Петък 08:00 - 13:00