Специалисти -> Хематология -> Д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

Д-р Мария Христова Цанева-Тодорова

Специалност: Хематология

Телефон: 052 / 6926 70

Кабинет: 221

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 07:30 - 12:30
Сряда 07:30 - 10:30
Четвъртък 15:00 - 16:30