Специалисти -> Кардиология -> Д-р Мария Папазова

Д-р Мария Папазова

Специалност: Кардиология

Дейности: Завършва МУ-гр.Варна
Придобити специалности:
-Вътрешни болести
-Инфекциозни болести
-Кардиология

Член на българското и европейското дружества по кардиология

Извършва амбулаторни и домашни прегледи и електрокардиограма, експертиза на временната нетрудоспособност; високоспециализирани дейности;
-Ехокардиография
-Велометрия
-24 часов Холтер ЕКГ

Телефон: 052/ 6926 48

Кабинет: 307

График: Понеделник: 08:00 - 16:00
Вторник: 08:00 - 13:00
Сряда: 08:00 - 16:00
Четвъртък: 08:00 - 13:00
Петък: 08:00 - 13:00