Специалисти -> Ендокринология -> Д-р Стефанка Александрова

Д-р Стефанка Александрова

Специалност: Ендокринология

Дейности: Завършва МУ гр.Варна.
Придобива специалност по Вътрешни болести.
Защитава Специалност Ендокринология .
Прегледи в амбулаторни и домашни условия.
Участие в програма за профилактика , ранна диагностика и лечение на захарния диабет и неговите усложнения.,проблеми на щитовидната патология.
Индивидуално и групово лечение на болни с ендокринни заболявания;специфични инструментални изследвания.Изследване на болен с диабетна невропатия.
Програма за профилактика на остеопороза;
Програма затлъстяване ;
Ендокринен стерилитет ;
Ехографско изследване на щитовидна жлеза

Телефон: 052/ 6926 15

Кабинет: 313

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 10.00 - 13.30
Вторник 10.00 - 15.00
Сряда 13.00 - 16.00
Четвъртък 10.00 - 15.00