Специалисти -> Кожно венерически болести -> Доц. Д-р Сиана Щилионова

Доц. Д-р Сиана Щилионова

Доц. Д-р Сиана Щилионова

Специалност: Кожно венерически болести

Дейности: Завършва медицина в МУ гр.Варна.
Придобива специалност – кожни и венерически болести.
Защитава образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност Дерматология и венерология., въз основа на защитена дисертация.
Извършва прегледи по РЗОК и платени.
Диагностика и оперативно отстраняване на кожни тумори и пигментни лезии, естетична козметология.

Телефон: 052/ 6926 41

Кабинет: 310

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 09.00 - 10.30
Вторник 13.00 - 14.30
Сряда 09.00 - 10.30
Четвъртък 13.00 - 14.30
Петък 09.00 - 10.30