Специалисти -> Физиотерапия и рехабилитация -> Д-р Даниела Велева

Д-р Даниела Велева

Специалност: Физиотерапия и рехабилитация

Телефон: 052/ 6926 52

Кабинет: 215

График: Амбулаторни прегледи :

Четна дата : 12.00 - 15.30
Нечетна дата: 08.00 - 12.00