Специалисти -> Физиотерапия и рехабилитация -> Д-р Даниела Велева

Д-р Даниела Велева

Специалност: Физиотерапия и рехабилитация

Телефон: 052/ 6926 52

Кабинет: 215

График: Амбулаторни прегледи :

Вторник : всяка четна дата 12:00 - 17:00
Четвъртък: всяка нечетна дата 08:00 - 13:00