Специалисти -> Гръдна хирургия -> Д-р Георги Славов

Д-р Георги Славов

Специалност: Гръдна хирургия

Телефон: 052/ 6926 44

Кабинет: 306

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник: 14.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00