Специалисти -> Ортопедия и травматология -> Д-р Владислав Григоров

Д-р Владислав Григоров

Д-р Владислав  Григоров

Специалност: Ортопедия и травматология

Дейности: Завършва медицина в МУ гр.Варна.
Придобива специалност по „Ортопедия и травматология”.
Извършва прегледи в амбулатория и домашни посещения,
експертиза на временна нетрудоспособност.
Инжекции , инфузии, локална анестезия.
Превръзка/компресивна, гипсова/, шев на меки тъкани до ниво фасция,
Инцизия, дренаж, ставна пункция, вземане на биопсичен материал,закрито наместване на фрактури, луксация, малки оперативни интервенции.
Отстраняване на шини и гипсови превръзки,репозиция при луксация на става,имобилизация на крайници,първична обработка на малки и големи рани.
Високоспециализирани дейности:
- Диагностична и терапевтична пункция на стави
- Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

Телефон: 052/ 6926 28

Кабинет: 204

График: .
Понеделник 14.30 - 16.30
Вторник 10.00 - 13.00
Сряда 14.30 - 16.30
Четвъртък 14.30 - 16.30
Петък 14.30 - 16.30