Специалисти -> Ортопедия и травматология -> Д-р Стефан Стефанов

Д-р Стефан Стефанов

Специалност: Ортопедия и травматология

Телефон: 052/ 6926 29

Кабинет: 208

График: Понеделник 08.00 - 13.00
Вторник 13.00 - 16.00
Сряда 08.00 - 13.00
Четвъртък 13.00 - 16.00
Петък 08.00 - 13.00