Специалисти -> Ортопедия и травматология -> Д-р Петър Петков

Д-р Петър Петков

Специалност: Ортопедия и травматология

Кабинет: 208

График: .
Понеделник: 13:30 - 15:00
Вторник: 08:30 - 13:00
Сряда: 13:30 - 16:00
Четвъртък: 08:30 - 13:00
Петък: 13:30 - 16:00