Специалисти -> УНГ -> Д-р Валдо Томов

Д-р Валдо Томов

Д-р Валдо Томов

Специалност: УНГ

Дейности: Завършил Медицински институт гр.Плевен през 1989 г.
През 1999г. има придобита специалност по УНГ болести в МУ София.
През През 2006г. завършва курс по клинична аудиология в МУ Варна.
През 2007г. е сертифициран за Лазер-хирургия в оториноларингологията в МУ гр.София.
Има участия в национални конгреси по оториноларингология.
Извършва прегледи в амбулаторни и домашни условия; експертиза на временна нетрудоспособност.
Специализирани дейности:
- предна и задна тампонада на носа;
- хемостаза при кървене от носа
- неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа;
- промивка на ухо;
- отстраняване на чужди тела
- продухване на ухо.
високоспециализирани дейности:
- Пункция и аспирация на максиларен синус
- Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

Телефон: 052/ 6926 27

Кабинет: 209

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 08.00 - 13.00
Вторник 12.00 - 16.00
Сряда 08.00 - 13.00
Четвъртък 12.00 - 16.00
Петък 08.00 - 13.00