Специалисти -> УНГ -> Д-р Соня Цекова - управител

Д-р Соня Цекова - управител

Д-р Соня Цекова - управител

Специалност: УНГ

Дейности: Завършва средно образование в IV ЕГ с преподаване на френски език Варна през 1977г.
От 1978 - 1984 е студентка по медицина в Медицинския Университет Варна - дипломира се с отличен успех.
През 1990 г. защитава специалност УНГ в МА - София.
Специализира фониатрия, детски и спешни уши-нос-гърло болести в София.
1996 г. в Тел Авив - Израел е специализант в най-голямата болница на Близкия изток Тел Ашомер в областа на фониатрията.
2000г. защитава дипломна работа по тема и завършва специализаия по ”Здравен Мениджмънт в ИУ - Варна на тема ”Място и роля на ДКЦ в условие на реформа в България”.
От 1980 до 2008 г. работи като специалист УНГ в ДКЦ ”Чайка” - Варна.
От 2008 г. е управител на ДКЦ - 4 Варна.

Телефон: 052/ 6926 27

Кабинет: 209

График: Амбулаторни прегледи :

Вторник 09.30 - 11.30
Четвъртък 09.30 - 11.30