Специалисти -> Акушерство и гинекология -> Д-р Георги Крумовски

Д-р Георги Крумовски

Специалност: Акушерство и гинекология

Телефон: 052/ 6926 67

Кабинет: 314

График: Амбулаторни прегледи :

Понеделник 14.00 - 17.30
Вторник 08.00 - 12.30
Сряда 14.00 - 17.30
Четвъртък 08.00 - 12.30
Петък 14.00 - 17.30